فایل های دسته بندی آموزشی

نمونه سوال امتحانی فارسی نوبت دوم پایه نهم

دانلود نمونه سوال امتحانی فارسی نوبت دوم پایه نهم، در قالب فایل Word. 24 سوال از کتاب فارسی پایه نهم، نوبت خرداد ماه از کل کتاب برای استفاده دانش آموزان و معلمان عزیز. تشبیه را در بیت" عقل حیران شود از خوشه زرّین عنب فهم عاجز شود از حُقّه یاقوت انار" مشخص کنید و ارکان آن را روی بیت بنویسید ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس سوم فارسی پایه نهم

دانلود شرح و توضیح کامل و جامع درس سوم فارسی پایه نهم، در قالب فایل Word. این فایل شامل شرح و توضیح کامل درس سوم فارسی پایه نهم ( تک بیت آغاز فصل، متن های تعلیمی، شرح و معنی لغات و عبارات دشوار درس، شرح و توضیح آرایه های کامل درس، شرح و توضیح حکایت ) است.

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس دوم فارسی پایه نهم

دانلود شرح و توضیح کامل و جامع درس دوم فارسی نهم، در قالب فایل Word. این فایل شامل شرح و توضیح کامل درس دوم2 فارسی نهم ( عجایب صنع حق تعالی ) شامل معنی لغات مهم درس، شرح و تفسیر درس به صورت جامع، توضیح آرایه های ادبی درس، تاریخ ادبیات ( زندگی نامه نویسنده ) توضیح نکته زبانی با مثال، و همچنین شرح ..

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس اول فارسی پایه نهم

دانلود شرح و توضیح درس اول فارسی نهم، در قالب فایل Word. این فایل شرح و توضیح ستایش و درس اول فارسی نهم، شامل شرح لغات دشوار، معنی ابیات، آرایه های درس به صورت کامل، تاریخ ادبیات ( زندگی نامه شاعر و کتاب ) شرح و توضیح دانش ادبی درس و شرح و توضیح حکایت ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه نکات و توضیح درس اول فارسی پایه هفتم

دانلود خلاصه نکات و توضیح درس اول فارسی پایه هفتم (ستایش، زنگ آفرینش و حکایت اندرز پدر ) ، در قالب فایل pdf. خلیل: دوست، منظور حضرت ابراهیم ع است / گلستان کردن آتش بر خلیل تلمیح دارد به داستان حضرت ابراهیم ع و در آتش انداختن ایشان توسط نمرود، که آن آتش به دستور خداوند بر حضرت ابراهیم تبدیل به ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 5